Rýchlosť konania

Práve rýchlosť konania sa považuje za jednu z najväčších výhod rozhodcovského konania. Je všeobecne známe, že štandardné súdne konanie je v tzv. civilných sporoch (sporoch občiansko-právnej, resp. obchodno-právnej povahy) ...

Čítať viac
Náklady konania

Základná sadzba poplatku za rozhodcovské konanie je podľa poplatkových pravidiel nášho rozhodcovského súdu na úrovni 5 % z hodnoty sporu, čo je o percento nižšia hodnota ako pri konaní na všeobecnom súde. Tieto pravidlá...

Čítať viac
Vykonateľnosť

Právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké právne účinky ako rozsudok všeobecného súdu, čiže je plnohodnotným exekučným titulom, a to aj v prípade spotrebiteľských sporov, nakoľko náš rozhodcovský súd...

Čítať viac
Dôvernosť

Rozhodcovské konanie je neverejné konanie, v zásade naň nemá prístup verejnosť. Rozhodcovia sú viazaní mlčanlivosťou. Účastník konania sa nemusí obávať, že spor a jeho riešenie pred rozhodcovským súdom môžu na verejnosti alebo...

Čítať viac
Najnovšie dokumenty na stiahnutie
Pravidlá o trovách rozhodcovského konania Všetky spory, ktoré sú predložené Rozhodcovskému súdu...
Stiahnuť súbor
Poučenie pri iniciovaní sporu Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca...
Stiahnuť súbor
Poučenie o správaní sa v pojednávacej miestnosti Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje bez pokrývky hlavy...
Stiahnuť súbor
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku (vzor) Žaloba sa podáva na okresný súd v obvode Vášho bydliska...
Stiahnuť súbor