Novela zákona o rozhodcovskom konaní účinná od 01.01.2015

S účinnosťou od 01.01.2015 bol v zmysle zákona č. 336/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov novelizovaný zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len "ZRK").

V zmysle § 1 ods. 4 ZRK v rozhodcovskom konaní podľa ZRK nemožno rozhodovať spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 54b ods. 2 ZRK platí, že ak doterajšia rozhodcovská zmluva odkazuje na Stredoslovenský rozhodcovský súd zriadený obchodnou spoločnosťou Crypt, s.r.o., so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen, IČO: 44 533 411, odkazuje táto rozhodcovská zmluva na Stredoslovenský rozhodcovský súd zriadený Združením Crypt, so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen, IČO: 45 745 358, zapísaným v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Banská Bystrica.